Cookies & Privacybeleid

 

Privacy

Persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de correcte afhandeling van de gevraagde informatie. We zullen de gegevens nooit zonder toestemming aan derden verstrekken. Als u geen informatie meer wilt ontvangen van X-TraCo, meld dit per e-mail dan stoppen we met het versturen van e-mails.

 

Disclaimer

X-TraCo is eigenaar van de website www.X-TraCo.nl en alle onderdelen daarvan. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van X-TraCo. Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit X-TraCo  iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

 

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, zijn eigendom van of in licentie bij X-TraCo.

 

 

 

Arnold de Rouw

06-24174564

info@x-traco.nl

 
 

Copyright  ©   |  Privacybeleid   
 

full screen background image